01.06. Suvobor 864m, Rajac 848m

Opis akcije:Suvobor je planina koja se nalazi između Rajca i Maljena. Prekriven je mladim hrastovim šumama i četinarima koji pokrivaju njegov najveći deo.
Program akcije:Polazak u 7:30h. Obilazak manastira Bogovađa. Po predanju je zadužbina despota Stefana Lazarevića, početak XV veka.
Nastavak puta ka Mionici, gde će biti pauza za kafu.
Potom idemo prema Suvoboru odakle počinje pešačenje.
Pešačka tura:
vrh Suvobora 864m – planinska kućica Dobra voda 758m (otvorena je 1966. u obnovljenoj seoskoj kući )– vrh Rajca 848m – planinarski dom “Čika Duško Jovanović” 600m n/v.
Ukupna dužina staze je oko 9km sa neznatnon visinskom razlikom.
Postoji mogućnost organizovanog ručka u domu, ili u nekom
od restorana u blizini doma.
Povratak za Beograd u 18h.
Dolazak u Beograd oko 20 h.
Vrsta akcije:Planinarska akcija
Zahtevnost akcije:T1 K1 B1 P1 Šta je ovo?
Oprema:U skladu sa vremenskim prilikama (planinarske cipele, poželjni su i štapovi)
Kotizacija:2300 din
Kotizacija uključuje: troškove vođenja akcije, poreze i doprinose, administrativne troškove društva, prevoz i putarinu ako je ima.
Uplata kotizacije se vrši sredom u kancelariji društva od 16:30 do 19 h, ili uplatom na račun. Fiskalni račun će biti odštampan u zakonskom roku, a uručen na dan putovanja. U slučaju odustajanja, uplaćena sredstva se ne vraćaju, osim ako planinar nađe zamenu.
Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Mesto i vreme polaska:Parking iza Opštine N.Beograd, kod zgrade Jugoagenta u 7:30 h.
Napomena:Svako učestvuje na sopstvenu odgovornost u skladu sa Pravilnikom o radu Sekcije za akcije.
Na akciju mogu ići samo planinari članovi PSS-a.
Obavezno sa sobom nositi planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.
U slučajevima kada nepovoljne vremenske prilike mogu uticati na izvodljivost ili bezbednost akcije, plan akcije može biti promenjen, odnosno prilagođen vremenskim prilikama.
Vodič:Verica Mitrović 063664422
Posted in Jednodnevne akcije, Srbija, Sve akcije.