10.-12.05.Ovčar 985m i Kablar 889m

Opis akcije:Ovčarsko-kablarska klisura predstavlja jedinstvenu morfološku celinu. Udaljena je 18 km od Čačka. Usečena je između planinskih masiva Ovčara i Kablara. Dugačka je oko 20 km i odlikuje se strmim stranama i uklještenim meandrima Zapadne Morave. Morava je pregrađena branama pa su formirana dva veštačka jezera na hidro centralama OvčarBanja i Međuvršje.
Program akcije:10.05.petak. Polazak u 17.00 h sa parkinga ispred kancelarije Društva, Bul. Mihajla Pupina 165a (zgrada Jugoagenta), Novi Beograd. Vožnja autoputem do Ovčar Banje. Dolazak u planinarski dom „Bogoljub Ćurić“ do 19h. Smeštaj u višekrevetnim sobama sa kupatilom. Dobrodošlica i večera.
11.05.subota. Ustajanje i doručak. U 9:00 sati polazak na uspon na planinu Ovčar (985 m/nv) uz posetu manastiru Sretenje. Staza je standardna planinarska, bez eksponiranih delova. Dužina staze je oko 14km, sa visinskom razlikom oko 700 m. Predviđeno pešačenje je u trajanju od oko 6 sati. Povratak u smeštaj, ručak i slobodno vreme za koje možete malo da obiđete Ovčar Banju i za odlazak u SPA centar.
12.05.nedelja. Ustajanje i doručak. U 9:00 sati krećemo na uspon na najviši vrh Kablara (889 m/nv) a zatim odlazimo na vidikovac sa izuzetnim pogledom na prelepe meandre Zapadne Morave. U povratku, predviđen je obilazak manastira Nikolje.Dužina staze je oko 12 km, sa visinskom razlikom oko 630 m. Predviđeno pešačenje je u trajanju od oko 5 sati. Povratak u smeštaj i ručak. Polazak za Beograd oko 17 h. Dolazak u Beograd oko 19 h.
Vrsta akcije:Planinarska akcija
Zahtevnost akcije:T1K2B2P1 Šta je ovo?
Oprema:Oprema u skladu sa vremenskim prilikama (planinarske cipele, jakna, kabanica, štapovi, voda).
Kotizacija:3000 RSD
Kotizacija uključuje: troškove vođenja, 2 noćenja u planinarskom domu,administrativne troškove Društva, poreze i doprinose.
Kotizacija ne uključuje: troškove prevoza na relaciji Beograd – OvčarBanja –Beograd, hranu i ostale individualne troškove u Ovčar Banji.
Mesto rezervišete uplatom celog iznosa kotizacije.
Prevoz sopstvenim automobilima ili organizovani prevoz ukoliko se javi dovoljan broj učesnika. Vodič će pomoći pri organizaciji prevoza ukoliko on bude sopstvenim automobilima.
Ishrana: na stazama iz ranca, a u planinarskom domu postoji mogućnost naručivanja obroka na bazi punog pansiona (3.000 RSD za 6 obroka). Plaća se na licu mesta.
Mesto i vreme polaska:Parking ispred prostorija Društva, (kod opštine Novi Beograd – zgrada Jugoagenta u ulici Bulevar Mihajla Pupina 165A) petak u 17h (doći 10 minuta ranije).
Napomena:Svako lice na akciji učestvuje na vlastitu odgovornost u skladu sa Pravilnikom o radu Sekcije za akcije, dok maloletna lica mogu učestvovati u akciji isključivo u pratnji roditelja ili staratelja. Na akciju mogu ići samo planinari članovi PSS. Obavezno sa sobom nositi planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu. Svaki učesnik akcije je dužan da se pridržava plana kretanja i da poštuje odluke vodiča. U slučajevima kada nepovoljne vremenske prilike mogu uticati na izvodljivost ili bezbednost akcije, plan akcije može biti promenjen, odnosno prilagođen vremenskim prilikama. Ukoliko imate neke zdravstvene tegobe koji vam mogu biti smetnja za sigurno i nesmetano izvođenje akcije dužni ste o tome obavestiti vodiča. Otkazivanje učešća od strane učesnika ne podrazumeva povrat novca osim u slučaju da učesnik koji je otkazao pronađe adekvatnu zamenu
Vodič:Slobodan Trmčić Boban MB 948 064 230 49 47
Posted in Srbija, Sve akcije, Vikend akcije.