13.04. Rajac–Divčibare, treća etapa transverzale Rudnik – Bobija

Opis akcije:Opis akcije:
Planinarski dom na Rajcu – Rajac (848 m) – Dobre vode – Šiljak (848 m) – Gorice (815 m) – Damjanova stena (711 m) – Riorak (721 m) – Kota 840 – Rior (882 m) –Mali Maljen (909 m) – Veliki Maljen (970 m) –Bogdanovića kosa (934 m ) – Vlasovi (1033 m) – Divčibare
Program akcije:Vreme održavanje akcije je subota13.04. 2024. Mesto i vreme sastanka je parking iza opštine Novi Beograd, ispred zgrade Jugoagenta u 7:00 h. Doći 10 minuta ranije.
Akcija počinje ispod kod planinarskog doma na Rajcu u 9 h, završetak ture je do 19 hna Divčibarama, povratak u Beograd do 21 h.
Planinarska akcija Rajac – Divčibare, počinje od planinarskog doma na Rajcu. Od doma idemo standardnom stazom: vrh Rajac (848 m) – Dobre vode – Šiljak (848 m). Od Šiljka, ne idemo u pravcu vrha Suvobor, nego se grebenski krećemo rutom Gorice (815 m) – Damjanova stena (711 m) – Riorak (721 m). Na taj način ćemo izbeći Suvobor, Ravnu goru i Mokru pećinu, što nam omogućava da nešto malo smanjimo kilometražu i kumulativni uspon. Od Riorka nastavljamo standardnom rutom i posećujemo nekoliko vrhova Kota 840 – Rior (882 m) – Mali Maljen (909 m) – Veliki Maljen (970 m) – Bogdanovića kosa (934 m ) – Vlasovi (1033 m), nakon čega se supštamo u Divčibare, kod nekadašnjeg planinarskog doma.
Staza spada u red težih i neophodna je dobra fizička kondicija. Dužina staze je 25.5 km sa 1100 m uspona i 800 m spusta i potrebno vreme za prelazak cele staze je 10h sa pauzama.
Akcija od Rajca do Divčibara je treća u nizu od 8 jednodnevnih akcija čiji cilj je da se pređe planinarski put od Rudnika do Torničke Bobije. Sve akcije su transverzalnog tipa, što znači da početna i završna tačka planinarenja nije ista i da se sa svakom narednom akcijom, nastavlja tamo gde se završilo sa predhodnom. Posle akcija od Troglava do Željina realizovanih 2023. godine i akcija od Žiče do Željina realizovanih 2022. godine, na red su došle planine centralne i zapadne Srbije.
Izveštaje sa akcija od Žiče do Željina požete pogledati na sledećem linku:https://www.zeleznicar.org.rs/images/stories/izvestaji/2022/0401-zicazeljin-bi.pdf, dok izveštaj sa akcija od Troglava do Željina možete pogledati na: https://www.zeleznicar.org.rs/images/stories/2023/pdf_akcije/od-troglava-do-zeljina.pdf
Akcije će biti srednje teške iprilagođene većini planinara.Ukupno će biti organizovano 8 akcija:
Rudnik, 8 vrhova, od manastira Blagoveštenje do mesta Rudnik, Tavan (1007 m) – Paljevine (1007 m) – Molitve (1096 m) – Javor (1107 m) – Banetov vrh (1089 m) – Veliki Šturac (1132 m) – Srednji Šturac (1132 m) – Mali Šturac (1113 m)
Ostrvica – Rajac, Ostrvica (758 m) , Vis (520 m) , Prostruga (610 m) , Lipovača (702 m)
Rajac – Divčibare, Rajac (847 m) , Šiljak (848 m) , Gorice (815 m) , Riorak (721 m) , Rior (881 m), Mali Maljen (909 m), Veliki Maljen (909 m), Čiker (873 m), Bogdanovića kosa (934 m), Vlasovi (1003 m)
Maljen, Divčibare – Bukovi, Kraljev sto (1104), Velika Pleća (1037 m), Cni vrh (1096 m)
Magleš, Lastra – Mravinjci, Kraljevo brdo (903 m), Pali (1036 m), Kičer (955 m)
Povlen, Mravinjci – Debelo brdo, Kukalj (999 m), Mali Povlen (1347 m), Srednji Povlen (1301 m), Veliki Povlen (1271 m)
Jablanik i Medvednik, Debelo brdo – manastir Pustinja, Jablanik (1274 m), Markovića brdo (1150 m), Jablanik (1244 m), Vojinova stena (1016 m)
Tornička Bobija, manastir Pustinja – Tornik, Opaljena stena (1156 m), Crni vrh (1246 m), Tornička Bobija (1272 m)
Vreme i mesto ostalih akcija će biti naknadno objavljeno.
Vrsta akcije:Planinarska akcija
Zahtevnost akcije:T1K3B3P1 Šta je ovo?
Oprema:U skladu sa vremenskim uslovima.Planinarske cipele su obavezne, opciono se savetuje nošenje štapova, kabanice i baterijske lampe.
Kotizacija:2200 dinara
U cenu kotizacije je uključeno: troškove organizacije i vođenja akcije, poreze i doprinose, administartivne troškove Društva, troškove prevoza i putarina organizovanim prevozom.
Mesto i vreme polaska:Parking iza opštine Novi Beograd, ispred zgrade Jugoagenta u 7 h.
Napomena:Prilikom prijave nephodna je uplata kotizacije u kompletnom iznosu od 2200 dinara. Uplaćeni iznos se ne vraća, sem u slučaju pronalaska zamene.
Za uplaćeni iznos kotizacije se izdaje fiskalni račun, koji se dostavlja na email.
Vodič zadržava pravo da promeni rutu ili u potpunosti otkaže uspon usled pojave bilo kojih nepredviđenih okolnosti na terenu.
Svako učestvuje na sopstvenu odgovornost
Svako mora sa sobom imati planinarsku karticu za tekuću godinu.
Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Vodič:Bojan Ivetić prijave na 0641423506 ili bojan.ivetic@gmail.com
Prilikom prijave dostaviti ime, prezime, tel, broj planinarske kartice, klub i email.
Posted in Jednodnevne akcije, Srbija, Sve akcije.