13.04. Rudničko pobrđe, Straževica 621m

Opis akcije:Prelepa pešačka tura preko brda Straževica, sa kojeg se pruža pogled na Ostrvicu i najviše vrhove Rudnika.
Program akcije:Dolazak u selo Dići, gde ćemo posetiti crkvu Sv.Jovana Krstitelja, tj. ostatke srednjevekovne crkve i groblja. Arheološkim istraživanjima u XX veku otkriveno je da se radi o jednoj od najvećih nekropola na području Srbije iz XIV veka, koja obuhvata preko 200 nadgrobnih kamenih ploča neobičnih oblika. Ktitor hrama je čelnik Vlgdrag, vlastelin kralja Stefana Uroša II Milutina.
Nastavak puta do Rudničkog prevoja, gde ćemo napraviti pauzu za kafu.
Pešačka tura: Rudnički prevoj 520m – brdo Straževica 621m na kome se nalazi livada „SRPSKI HOLYWOOD“ ( natpis je 2007. god uradio umetnik Ivan Jakovljević iz sela Mutanj ) – preko brda Laz 539m– brdo Grčko groblje 529m– vis Koviljača 497m – Žilovića brdo 510m – vis Medved 429m – vis Sprdanjska kosa 464m na kojem se nalazi nova turistička atrakcija Kamen ljubavi – Milevino brdo 481m – selo Svračkovci 359m.
Staza je dužine 10 km, sa 200 m uspona i 370 m spusta.Predviđeno vreme za pešaćenje je oko 4 sata. Staze su uglavnom poljske i šumske i pogodne za sve kategorije planinara.
Napomena: ulaznica za Srpski Holywood je 200 din i plaća se na licu mesta.
U povratku za Beograd svratićemo u restoran na ručak ( prijava unapred, a plaća se na licu mesta ).
Povratak u Beograd do 21 h.
Vrsta akcije:Planinarska akcija
Zahtevnost akcije:T1K1B1P1 Šta je ovo?
Oprema:U skladu sa vremenskim prilikama (planinarske cipele, jakna, poželjni su i štapovi)
Kotizacija:2200 din
Kotizacija uključuje: troškove vođenja akcije, poreze i doprinose, administrativne troškove društva, prevoz i putarinu ako je ima.
Uplata kotizacije se vrši sredom u kancelariji društva od 16:30 do 19 h, ili uplatom na račun. Fiskalni račun će biti odštampan u zakonskom roku, a uručen na dan putovanja. U slučaju odustajanja, uplaćena sredstva se ne vraćaju, osim ako planinar nađe zamenu.
Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Mesto i vreme polaska:Parking iza Opštine N.Beograd, kodzgradeJugoagenta u 8 h.
Napomena:Svako učestvuje na sopstvenu odgovornost u skladu sa Pravilnikom o radu Sekcije za akcije.
Na akciju mogu ići samo planinari članovi PSS-a.
Obavezno sa sobom nositi planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.
U slučajevima kada nepovoljne vremenske prilike mogu uticati na izvodljivost ili bezbednost akcije, plan akcije može biti promenjen, odnosno prilagođen vremenskim prilikama.
Vodič:Verica Mitrović 063664422
Posted in Jednodnevne akcije, Srbija, Sve akcije.