14.09. Magleš – tura vozom

Opis akcije:Valjevske planine spadaju u rudne planine i one su završni masivi Dinarskog planinskog sistema u severozapadnoj Srbiji. Venac ovih planina karakteriše međusobna povezanost sa izuzetkom Maljena. Za ove planine je karakteristično da imaju veliku dužinu i uglavnom uporednički pravac pružanja. Protežu se na oko 117 km. One se prostorno vezuju sa Rudnikom, stvarajući tako planinsku gredu dugu 142 km, koja pregrađuje skoro čitavu srednju Srbiju. Ova planinska greda je relativno male širine: na krajnjem istočnom delu (Suvobor) široka je oko 5,5 km, a u krajnjem severozapadnom delu oko 12 km. Izgrađene su od nekarbonatskih stena, usled čega su manje krševite a više zaobljene i blago disecirane, bogatije vodom, većim delom pokrivene plodnim glinovitim prektivačem, a posledica toga je razvoj bujnih šuma i livada.
Magleš je planina u Srbiji koja se nalazi 23km južno od Valjeva. Pruža se pravcem zapad-istok u dužini od oko 4km. Može se smatrati i istočnim delom, ogrankom, većeg i poznatijeg Povlena. Najviši vrh je Pali (1036mnv). Padine Magleša su neobično lepe sa naizmenično poređanim vrtačama i livadama, šumama i prekrasnim vidicima. Iz pravca Valjeva do Magleša možete doći putem koji vodi preko Lelića na Mravinjce. Ovog puta planiramo da do podnožja Magleša dođemo prugom Beograd-Bar, putničkim vozom do stanica Lastra ili Samari, a odatle peške uz planinu.
Program akcije:7:15 – Nalazimo se na železničkoj stanici Beograd Centar u i ulazimo u voz.
7:30 – Polazak voza
9:31 – Dolazak na stanicu Lastra, odakle krećemo na turu. Tura je kružnog tipa i dužine je oko 14-15km sa ukupnim usponom od 856m.
16:30 – Povratak na početnu tačku tj. železničku stanicu Lastra
16:47 – Polazak voza za Beograd
18:52 – Dolazak na stanicu Beograd centar
Vrsta akcije:Planinarska akcija
Zahtevnost akcije:T1 K2 B2 P1 Šta je ovo?
Oprema:Oprema u skladu sa vremenskim prilikama (planinarske cipele, jakne, kape/šeširi, štapovi, zaštita od sunca, hrana i dovoljna količina vode za uz put).
Kotizacija:1.500 rsd
Kotizacija ukjučuje: prevoz (povratna vozna karta), troškove organizacije i vođenje akcije, poreze i doprinose i administrativne troškove Društva.
Kotizacija NE uključuje: individualne troškove.
Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Uplata kotizacije se vrši sredom na sastanku društva ili uplatom na račun:
PD “Železničar 1948” Beograd 160-6000001663689-20
Svrha uplate: Magleš tura vozom, vodič Miloš Radulović, (ako je uplata za više osoba navesti broj).
Fiskalni račun će biti odštampan u zakonskom roku, a uručen na dan putovanja.
Pre svake uplate kontaktirati vodiča.
Mesto i vreme polaska:Železnička stanica Beograd centar u 7:15. Voz polazi na vreme (07:30).
Napomena:Svako lice na akciji učestvuje na vlastitu odgovornost u skladu sa Pravilnikom o radu Sekcije za akcije, dok maloletna lica mogu učestvovati u akciji isključivo u pratnji roditelja ili staratelja. Na akciju mogu ići samo planinari članovi PSS. Obavezno sa sobom nositi planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu. Svaki učesnik akcije je dužan da se pridržava plana kretanja i da poštuje odluke vodiča. U slučajevima kada nepovoljne vremenske prilike mogu uticati na izvodljivost ili bezbednost akcije, plan akcije može biti promenjen, odnosno prilagođen vremenskim prilikama. Ukoliko imate neke zdravstvene tegobe koji vam mogu biti smetnja za sigurno i nesmetano izvođenje akcije dužni ste o tome obavestiti vodiča. Otkazivanje učešća od strane učesnika u ne podrazumeva povrat novca osim u slučaju da učesnik koji je otkazao pronađe adekvatnu zamenu.
Vodič:Miloš Radulović MB 947
062 849 07 87
Posted in Jednodnevne akcije, Srbija, Sve akcije.