15.06. Tara, Banjska stena 1062m

Opis akcije:Mitrovac se nalazi na oko 1080 m nadmorske visine. On se posebno izdvaja po povoljnim klimatskim uslovima sa velikim brojem sunčanih dana. Na samom Mitrovcu se nalazi lovački dom i objekti Centra dečijih letovališta.
Program akcije:Polazak u 6h. Putovanje preko Valjeva i Debelog brda do Bajine bašte.
Pauza za kafu u mestu Balinovići u restoranu Duga.
Po dolasku u Bajinu baštu, obilazimo manastir Rača iz XIII veka, zadužbinu kralja Dragutina.
Posle obilaska manastira sledi pešačka tura do izvora Ladjevac
i nazad. Staza inače vodi kroz hladovinu bukove šume.
Ukupno pešačenje oko 5km.
Odlazak autobusom do Mitrovca na Tari.
Pešačka tura:
Mitrovac – vidikovac Banjska stena 1062m .
Sa vidikovca se pruža lep pogled na veštačko jezero Perućac, kanjon reke Drine i podrućje Osata u Bosni.
Ukupno pešačenje oko 4 km.
Potom odlazimo do Perućca, gde ćemo obići izvor rečice Vrelo, koju još simbolično nazivaju i imenom Godina, jer je duga 365m.
U povratku za Beograd svratićemo u restoran na ručak, ko bude želeo.
Dolazak u beograd oko 23 h.
Vrsta akcije:Planinarska akcija
Zahtevnost akcije:T1 K1 B1 P1 Šta je ovo?
Oprema:U skladu sa vremenskim prilikama (planinarske cipele, poželjni su i štapovi)
Kotizacija:3500 din
Kotizacija uključuje: troškove vođenja akcije, poreze i doprinose, administrativne troškove društva, taksu za ulazak u NP Tara, prevoz i putarinu ako je ima.
Uplata kotizacije se vrši sredom u kancelariji društva od 16:30 do 19 h, ili uplatom na račun. Fiskalni račun će biti odštampan u zakonskom roku, a uručen na dan putovanja. U slučaju odustajanja, uplaćena sredstva se ne vraćaju, osim ako planinar nađe zamenu.
Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Mesto i vreme polaska:Parking iza Opštine N.Beograd, kod zgrade Jugoagenta u 6 h.
Napomena:Svako učestvuje na sopstvenu odgovornost u skladu sa Pravilnikom o radu Sekcije za akcije.
Na akciju mogu ići samo planinari članovi PSS-a.
Obavezno sa sobom nositi planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.
U slučajevima kada nepovoljne vremenske prilike mogu uticati na izvodljivost ili bezbednost akcije, plan akcije može biti promenjen, odnosno prilagođen vremenskim prilikama.
Vodič:Verica Mitrović 063664422
Posted in Jednodnevne akcije, Srbija, Sve akcije.