17.03. Rudnik 8 vrhova – Tavan, Paljevine, Molitve, Javor, Banetov vrh, Veliki, Srednji i Mali Šturac

Opis akcije:Manastir Blagoveštenje – Tavan (1007 m) – Paljevine (1007 m) – Molitve (1096 m) – Javor (1107 m) – Banetov vrh (1089 m) – Veliki Šturac (1132 m) – Srednji Šturac (1132 m) – Mali Šturac (1113 m) – mesto Rudnik
Program akcije:Vreme održavanje akcije je nedelja 17.03. 2024. Mesto i vreme sastanka je parking iza opštine Novi Beograd, ispred zgrade Jugoagenta u 7:00 h. Doći 10 minuta ranije.
Akcija počinje od manastira Blagoveštenje kod Stragara u 9 h, završetak ture je do 17 h u mestu Rudnik, povratak u Beograd do 20 h.
Dužina staze je 17 km, sa 1000 m kumulativnog uspona i 900 m kumulativnog spusta i spada u red srednje teških. Predviđeno vreme prelaska staze sa pauzama je 8 h.
Akcija naplanini Rudnik je prva u nizu od 8 jednodnevnih akcija čiji cilj je da se pređe planinarski put od Rudnika do Torničke Bobije. Sve akcije su transverzalnog tipa, što znači da početna i završna tačka planinarenja nije ista i da se sa svakom narednom akcijom, nastavlja tamo gde se završilo sa predhodnom. Posle akija od Troglava do Željina realzovanih 2023 i akcija od Žiče do Željina realizovanih 2022. godine, na red su došle planine centralne i zapadne Srbije.
Akcije će biti prilagođene većini planinara. Sve akcije sem Divčibare Raja i manastir Pustinja – Tornička Bobija će biti ispod 20 km, dok kumulativni uspon neće prelaziti 1000 m. Ukupno će biti organizovano 8 akcija:
1.Rudnik, 8 vrhova, od manastira Blagoveštenje do mesta Rudnik, Tavan (1007 m) – Paljevine (1007 m) – Molitve (1096 m) – Javor (1107 m) – Banetov vrh (1089 m) – Veliki Šturac (1132 m) – Srednji Šturac (1132 m) – Mali Šturac (1113 m)
2.Ostrvica – Rajac, Ostrvica (758 m) , Vis (520 m) , Prostruga (610 m) , Lipovača (702 m)
3.Rajac – Divčibare, Rajac (847 m) , Šiljak (848 m) , Gorice (815 m) , Riorak (721 m) , Rior (881 m), Mali Maljen (909 m), Veliki Maljen (909 m), Čiker (873 m), Bogdanovića kosa (934 m), Vlasovi (1003 m)
4.Maljen, Divčibare – Bukovi, Kraljev sto (1104), Velika Pleća (1037 m), Cni vrh (1096 m)
5.Maglješ, Lastra – Mravinjci, Kraljevo brdo (903 m), Pali (1036 m), Kičer (955 m)
6.Povlen, Mravinjci – Debelo brdo, Kukalj (999 m), Mali Povlen (1347 m), Srednji Povlen (1301 m), Veliki Povlen (1271 m)
7.Jablanik i Medvednik, Debelo brdo – manastir Pustinja, Jablanik (1274 m), Markovića brdo (1150 m), Jablanik (1244 m), Vojinova stena (1016 m)
8.Tornička Bobija, manastir Pustinja – Tornik, Opaljena stena (1156 m), Crni vrh (1246 m), Tornička Bobija (1272 m)
Vreme i mesto ostalih akcija će biti naknadno objavljeno.
Vrsta akcije:Planinarska akcija
Zahtevnost akcije:T1K2B2P1 Šta je ovo?
Oprema:U skladu sa vremenskim uslovima.Planinarske cipele su obavezne, opciono se savetuje nošenje štapova, kabanice i baterijske lampe.
Kotizacija:2000 dinara
U cenu kotizacije je uključeno: troškove organizacije i vođenja akcije, poreze i doprinose, doprinos planinarskom društvu, troškove prevoza i putarina organizovanim prevozom.
Mesto i vreme polaska:Parking iza opštine Novi Beograd, ispred zgrade Jugoagenta u 7 h.
Napomena:• Prilikom prijave nephodna je uplata kotizacije u kompletnom iznosu od 2000 dinara. Uplaćeni iznos se ne vraća, sem u slučaju pronalaska zamene.
• Za uplaćeni iznos kotizacije se izdaje fiskalni račun, koji se dostavlja na email.
• Vodič zadržava pravo da promeni rutu ili u potpunosti otkaže uspon usled pojave bilo kojih nepredviđenih okolnosti na terenu.
• Svako učestvuje na sopstvenu odgovornost
• Svako mora sa sobom imati planinarsku karticu za tekuću godinu.
• Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Vodič:Bojan Ivetić prijave na 0641423506 ili bojan.ivetic@gmail.com
Prilikom prijave dostaviti ime, prezime, tel, broj planinarske kartice, klub i email.
Posted in Jednodnevne akcije, Srbija, Sve akcije.