21.04. Divčibare – Bukovi, Kraljev sto, Velika Pleća, Crni vrh, 4.etapa transverzale Rudnik – Bobija

Opis akcije:Kraljev sto (1104) – Velika Pleća (1037 m) – Crni vrh (1096 m) – Golubac (1056 m) – Mali Golubac (995 m) – Bukovska reka
Program akcije:Vreme održavanje akcije je nedelja21.04. 2024. Mesto i vreme sastanka je parking iza opštine Novi Beograd, ispred zgrade Jugoagenta u 8:00 h. Doći 10 minuta ranije.
Akcija počinje kod nekadašnjeg planianrskog doma na Divčibarama oko 10h, završetak ture je do 17 hna u Podbukvima, povratak u Beograd do 20 h.Nakon 2km dolazimo od vrha Kraljev sto, najvišu tačku planine Maljen. Od Kraljevog stola se preko brda Paljevine spuštamo do potoka Bele Kamenice, odakle se penjemo na vrh Pleća, a potom i na Crni vrh. Sa Crnog vrha se spuštamo opet na Divčibare i dolazimo do jednog vidikovca. Ko ne želi dalje da pešači na ovoj lokaciji može da odustane, jer će nas tu čekati vozilo. Ostatak grupe nastavlja prema vrhovima Golubac i Mali Golubac, odakle se spušta ka Bukovskoj reci. Na ušču Bukovske i Crne reke završavamo sa turom. U obližnjem domaćinstvu može da se organizuje ručak.
Staza spada u red lakših akcija i pogodna je svim planinarima. Dužina staze je 17 km sa 500 m kumulativnog uspona i 1000 m spusta i potrebno vreme za prelazak cele staze je 7h sa pauzama. Ko bude odustao na vidikovcu kod Divčibara, imao bi 11 km sa 400 m kumulativnog uspona i spusta, a potrebno vreme za prelazak ove staze je 5h sa pauzama. Nakon odustajanja vozilom bi se odvezli na krajnu tačku, gde bi se sačekao ostatak grupe. Polazak za Beograd je u 18h.
Akcijana Maljenu od Divčibara do Bukova je četvrta u nizu od 8 jednodnevnih akcija čiji cilj je da se pređe planinarski put od Rudnika do Torničke Bobije. Sve akcije su transverzalnog tipa, što znači da početna i završna tačka planinarenja nije ista i da se sa svakom narednom akcijom, nastavlja tamo gde se završilo sa predhodnom. Posle akcija od Troglava do Željina realizovanih 2023. godine i akcija od Žiče do Željina realizovanih 2022. godine, na red su došle planine centralne i zapadne Srbije.
Izveštaje sa akcija od Žiče do Željina požete pogledati na sledećem linku:https://www.zeleznicar.org.rs/images/stories/izvestaji/2022/0401-zicazeljin-bi.pdf, dok izveštaj sa akcija od Troglava do Željina možete pogledati na: https://www.zeleznicar.org.rs/images/stories/2023/pdf_akcije/od-troglava-do-zeljina.pdf
Akcije će biti srednje teške iprilagođene većini planinara.Ukupno će biti organizovano 8 akcija:
Rudnik, 8 vrhova, od manastira Blagoveštenje do mesta Rudnik, Tavan (1007 m) – Paljevine (1007 m) – Molitve (1096 m) – Javor (1107 m) – Banetov vrh (1089 m) – Veliki Šturac (1132 m) – Srednji Šturac (1132 m) – Mali Šturac (1113 m)
Ostrvica – Rajac, Ostrvica (758 m) , Vis (520 m) , Prostruga (610 m) , Lipovača (702 m)
Rajac – Divčibare, Rajac (847 m) , Šiljak (848 m) , Gorice (815 m) , Riorak (721 m) , Rior (881 m), Mali Maljen (909 m), Veliki Maljen (909 m), Čiker (873 m), Bogdanovića kosa (934 m), Vlasovi (1003 m)
Maljen, Divčibare – Bukovi, Kraljev sto (1104), Velika Pleća (1037 m), Cni vrh (1096 m)
Magleš, Lastra – Mravinjci, Kraljevo brdo (903 m), Pali (1036 m), Kičer (955 m)
Povlen, Mravinjci – Debelo brdo, Kukalj (999 m), Mali Povlen (1347 m), Srednji Povlen (1301 m), Veliki Povlen (1271 m)
Jablanik i Medvednik, Debelo brdo – manastir Pustinja, Jablanik (1274 m), Markovića brdo (1150 m), Jablanik (1244 m), Vojinova stena (1016 m)
Tornička Bobija, manastir Pustinja – Tornik, Opaljena stena (1156 m), Crni vrh (1246 m), Tornička Bobija (1272 m)
Vreme i mesto ostalih akcija će biti naknadno objavljeno.
Vrsta akcije:Planinarska akcija
Zahtevnost akcije:T1K1B1P1 Šta je ovo?
Oprema:U skladu sa vremenskim uslovima.Planinarske cipele su obavezne, opciono se savetuje nošenje štapova, kabanice i baterijske lampe.
Kotizacija:2000 dinara
U cenu kotizacije je uključeno: troškove organizacije i vođenja akcije, poreze i doprinose, administartivne troškove Društva, troškove prevoza i putarina organizovanim prevozom.
Mesto i vreme polaska:Parking iza opštine Novi Beograd, ispred zgrade Jugoagenta u 8 h.
Napomena:Prilikom prijave nephodna je uplata kotizacije u kompletnom iznosu od 2000 dinara. Uplaćeni iznos se ne vraća, sem u slučaju pronalaska zamene.
Za uplaćeni iznos kotizacije se izdaje fiskalni račun, koji se dostavlja na email.
Vodič zadržava pravo da promeni rutu ili u potpunosti otkaže uspon usled pojave bilo kojih nepredviđenih okolnosti na terenu.
Svako učestvuje na sopstvenu odgovornost
Svako mora sa sobom imati planinarsku karticu za tekuću godinu.
Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Vodič:Bojan Ivetić prijave na 0641423506 ili bojan.ivetic@gmail.com
Prilikom prijave dostaviti ime, prezime, telefon, broj planinarske kartice, klub i email.
Posted in Jednodnevne akcije, Srbija, Sve akcije.