13.04. Rudničko pobrđe, Straževica 621m

Opis akcije: Prelepa pešačka tura preko brda Straževica, sa kojeg se pruža pogled na Ostrvicu i najviše vrhove Rudnika. Program akcije: Dolazak u selo Dići, gde ćemo posetiti crkvu Sv.Jovana Krstitelja, tj. ostatke srednjevekovne crkve i groblja. Arheološkim istraživanjima u XX veku otkriveno je da se radi o jednoj od najvećih nekropola na području Srbije […]

Detalji

27.04. Radovanjska brda, 21. Pohod Karađorđevim stopama

Opis akcije: Akcija je u organizaciji PK „Vrbica“ iz Velike Plane, a u sklopu je obeležavanja Dana opštine Velika Plana. Program akcije: Dolazak u Veliku Planu do gradskog bazena oko 9 h. Prijava učesnika i otvaranje akcije.9:15 polazak na pešačku turu: gradski bazen – manastir Pokajnica 162m – manastir Koporin 146m – planinarski dom na […]

Detalji