Kako popuniti uplatnicu

Uplatilac:
Primer: Marko Marković, ul. Pravi put bb, Beograd

Svrha uplate:
Članarina za 2024. godinu
Ukoliko uplaćujete za drugu osobu ovde upišite njeno/njegovo ime i prezime

Primalac:
PD “Železničar 1948”, Bulevar Mihaila Pupina 165a, Novi Beograd

Šifra plaćanja:
Za plaćanje u pošti ili banci: ostaviti prazno.
Za plaćanje preko e-bankinga upisati: 289 (transakcije po nalogu građana)

Valuta:
RSD

Iznos:
=1.100/1.600/3.300/3.600
Iznos zavisi od starosti člana kao i od vrste tj. nivoa osiguranja koje član želi.
Za detalje pogledati ovde.

Račun primaoca:
160-6000001626404-34

Broj modela:
Ne treba popuniti

Poziv na broj (odobrenje):
Primer: ČLANARINA-ХХХХХХ

Legenda: ČLANARINA – predstavlja oznaku za članarinu
ХХХХХХ – predstavlja broj vaše planinarske kartice, odnosno umesto ХХХХХХ potrebno je uneti broj planinarske kartice, na primer: ČLANARINA-012345
Za nove članove koji nemaju planinarsku karticu upisati: ČLANARINA-000000