Klasifikacija planinarskih akcija

Prema standardima UIAA Planinarski Savez Srbije uveo je klasifikaciju planinarskih akcija.

Klasifikacija (ocena) akcija vrši se prema sledećim karakteristikama:

– tehnička zahtevnost planinarskih puteva,

-dužina planinarskih puteva u satima,

-visinska razlika koju treba savladati na planinarskim putevima.


Kategorizacija planinarskih puteva prema tehničkoj zahtevnosti:

T1 – Lak put (put na kome se pri pešačenju ne pomaže rukama. Ovaj put nema tehnički teških deonica, niti oštrog visinskog profila i sve deonice su dovoljno široke i dobro uređene da omogućavaju bezbedno kretanje i manje iskusnim planinarima. Od korisnika se zahteva samo opreznost i fizička kondicija. Preporučuje se korišćenje pešačkih štapova. Za ove puteve nema znakova upozorenja na putu!)
T2 – Zahtevan put (vodi kroz tehnički teže deonice sa izraženijim visinskim profilom, na kojima se radi bezbednosti pomaže rukama. Bezbednosna oprema i naprave nisu neophodne, ali je potrebna visoka opreznost i dobra psiho-fizička kondicija i planinarsko iskustvo. Na polaznoj tačci takvih puteva na usmeravajućoj tabli neophodan je znak upozorenja: „ZAHTEVAN PUT” ili da se nacrta ravnostrani trougao, koji ima isto značenje.
T3 – Vrlo zahtevan put (je takav put na kome ima jedna ili više vrlo teških tehničkih deonica sa oštrim visinskim profilom i na kome je pomaganje rukama neophodno, a korišćenje šlema i druge zaštitne opreme obavezno. Bezbednosna oprema i naprave omogućavaju prelaz težih deonica puta, na kojima se koristi i penjačko uže, cepin i dereze. Ovim putevima treba da se kreću samo veoma iskusni i psiho-fizički dobro pripremljeni planinari. Nije za one koji imaju vrtoglavice. Na polaznoj usmeravajućoj tabli je obavezno upozorenje: „VRLO ZAHTEVAN PUT” ili nacrtan ravnostrani trougao sa upisanim znakom usklika.

Kategorizacija akcija prema dužina puta u satima u toku jednog dana:

K1 – Lagano – <5h hoda
K2 – Umereno teško – 5 do 7 h hoda
K3 – Teško – 7 do 9 h hoda
K4 – Vrlo teško – > 9h hoda

Kategorizacija akcija prema visinskoj razlici koju treba savladati u toku jednog dana:

B1 – <500 m
B2 – 500-1.000 m
B3 – 1.000-1.300 m
B4 – >1.300 m

Kategorizacija akcija prema težini ranca koji treba nositi:

P1 – <6 kg
P2 – 6-8 kg
P3 – 8-12 kg
P4 – 12-18 kg
P5 – >18 kg